Archive for the ‘Mozy’ Tag

Necessites un disc dur personal a Internet? Gratuït?

Introducció: Tens fotografies, videos, documents o fitxers varis que tenen un gran valor per tu i no voldries perdre. No els guardis només al teu ordinador i a casa teva, i guarda’ls també en un disc dur a Internet.
Objectiu: Guardar una còpia dels teus fitxers més importants a Internet per tal de poder-los recuperar quan ho necessitis.
Quines opcions existeixen? N’hi ha moltes, passo a anomenar-ne unes quantes per tal que puguis escollir la més adecuada per tu, classificades en gratuïts primer i després els més destacats de pagament.
Opcions Gratuïtes:
A-Drive: 50 Gb. d’espai completament gratuït
Box.net , OpenDrive , SugarSync : 5 Gb. d’espai gratuït, possibilitats d’expandir a més espai amb servei de pagament
DropBox: 2 Gb. d’espai gratuït, molt interessant el seu sistema de funcionament, amb una petita aplicació que s’instal.la al sistema i sincronitza un directori concret amb la compte d’internet, automàticament! Té plans per volums més grans d’informació.
Opcions Destacades Pagament:
Carbonite, Mozy : Ambdos ofereixen un pla Il.limitat d’espai per un preu al voltant dels 5€ mensuals, un preu més que raonable pel volum de dades que permeten enmagatzemar!
RESUM:
Així doncs, fins aquí teniu diferents opcions per escollir, però resumint:

  1. Adrive és la opció que ens ofereix més espai gratuït, però el programa per gestionar les pujades només funciona des de la seva web
  2. DropBox és una gran utilitat pel seu sencill mètode de funcionament
  3. Carbonite & Mozy són 2 grans opcions volum/preu a considerar si es vol guardar un gran volum d’informaci

Per qui vulgui més informació, recomano el següent link:
Anglès: http://online-storage-service-review.toptenreviews.com/
Català: http://translate.google.es/translate?js=n&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=ca&u=http://online-storage-service-review.toptenreviews.com/&act=url