Archive for the ‘NFC’ Tag

Futur Pròxim … El Mòbil Substituirà les Targetes de Crèdit com a Sistema de Pagament

Objectiu: Conèixer una nova tecnologia (ja en proves) en telèfons mòbils que permetria reemplaçar l’actual tarja de crèdit per l’apropament físic del mòbil al terminal de pagament. Si aquest sistema acaba implantant-se, els mòbils es convertiran en una mena de DNI que pràcticament podrà verificar que som nosaltres qui estem rera el mencionat aparell.

Descripció: El sistema es basa en la tecnologia NFC (Near Field Communication) que permetrà els nostres mòbils ser reconeguts per les terminals de pagament només apropar-s’hi. En varis articles es parla de haver d’introduïr un pin (al estil de les targes de crèdit) per confirmar el pagament per evitar-ne un mal ús.

En quins mòbils funcionarà? No està del tot clar i hi ha informacions contradictòries. Durant aquest any està clar que sortiran ja telèfons amb la tecnologia NFC instal.lada, però sobre els mòbils vells hi ha disparitat d’opinions, el que si sembla segur és que qui vulgui usar aquesta tecnologia en un mòbil que no en disposi necessitarà de la instal.lació d’algún adaptador especial.

S’han realitzat proves pilot? Si, l’any passat se’n va fer una amb 1.500 usuaris a Sitges amb un resultat satisfactori, i grans empreses com Telefònica ja el tenen en proves a alguns edificis per els seus empleats.

Articles relacionats:

El móvil sustituirá a las tarjetas como forma de pago e identificación (ABC) – Traducció al català

Los móviles viejos también servirán para el nuevo pago sin contacto (El Pais) – Traducció al català

NFC (Near Field Communication) Wikipedia