Archive for the ‘Edició WEB’ Category

Microsoft Web Matrix! Alternativa Creació Planes Web Senzillament!

Objectiu: Crear la teva pròpia plana web usant aplicacions lliures pre-configurades amb l’entorn Microsoft Web Matrix, que simplifica la gestió i posa a l’abast de qualsevol la posada en marxa d’aplicacions web com Joomla, WordPress, Drupal,….

Descripció: En la mateixa pàgina principal de Microsoft Web Matrix, trobaràs un botó anomenat Instalar Web Matrix, des d’on en podràs descarregar e instal.lar aquesta aplicació. Dins la maeixa web trobaràs molta informació sobre com posar en marxa e instal.lar aquest sistema.

Què pot fer? Mitjançant l’ús d’aquesta eina Microsoft anuncia que crea un entorn senzill i amigable per a la creació de sistemes webs d’una certa complexitat (Wordpres x blogs, Joomla o Drupal x CMS [un portal propi], o fins i tot carrets de compra) facilitant la realització de les tasques més “tècniques” habitualment necessaries amb l´ús d’altri eines.

Què necessito?

  • Primer de tot, saber que vols fer, llavors buscar dintre Microsoft Web Matrix el què vols fer i com fer-ho
  • Descarregar Microsoft Web Matrix
  • Començar a treballar
  • Publicar-ho… aquí és on he trobat a faltar entre les empreses proveïdores de hosting (servidor internet on allotjar les nostres pàgines) alguna opció gratuïta [encara que fos bàsica per provar] ja que tota l’oferta existent és de pagament [cada cop hi ha menys hosting gratuïts com abans i menys en hosting amb base de dades com aquests]

Següent repte: A veure si trobo el moment (sembla difícil…) de poder provar aquest sistema i comprovar si realment simplifica tant el procés o no!

Alternatives: Una alternativa per a la creació de pàgines web senzilles és l’ús de Google Sites [traducció català], un sistema que ens permet crear pàgines webs d’una forma senzilla, sense coneixements tècnics i facilita la compartició entre diferents usuaris. Per defecte (que jo sapiga) no pots crear-hi webs com les mencionades en Web Matrix (WordPress, Joomla, Drupal,…) encara que si té plantilles (wiki,…)